TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những tình huống thực tế
  • Nhận biết biện pháp tu từ nói giảm nói tránh
  • Tác dụng của biện pháp tu từ nói giảm nói tránh
  • Luyện tập
  • Sơ đồ tư duy tổng kết bài học
  • Những tình huống không nên sử dụng cách nói giảm nói tránh
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV1_Biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.388

Chưa có thông báo nào