TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Xác định kiểu bài nghị luận
  • Đọc sao cho hay?
  • Nhắc nhớ về kiểu bài nghị luận văn học
  • Kiểu văn bản và bố cục văn bản
  • Giới thiệu về tác phẩm Quê nội và đặc điểm khái quát của tác phẩm
  • Lí lẽ, bằng chứng về những đặc điểm nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
  • Viết kết nối với đọc
  • Sách hay cùng đọc
Nhấn để bật tiếng
X

Thách thức đầu tiên - Chinh phục những cuốn sách mới

Đọc cùng nhà phê bình

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 342

Chưa có thông báo nào