TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cuốn sách yêu thích của em
  • Xác định kiểu văn bản và bố cục
  • Cách tác giả giới thiệu vấn đề
  • Vai trò quan trọng và sự thiết yếu của việc đọc sách
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Hãy cầm lấy và đọc (Huỳnh Như Phương) - Phần 1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 867

Chưa có thông báo nào