TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những dấu hiệu đặc trưng của văn hóa Nam Bộ
  • Đọc sao cho hay?
  • Đặc điểm hình thức của bài thơ
  • Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên Gò Me
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Gò Me (Hoàng Tố Nguyên) - Phần 1

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 998

Chưa có thông báo nào