TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Sắc hoa xuân trên trăm miền Tổ quốc
  • Đọc sao cho hay?
  • Thể loại – Nhan đề - Bố cục văn bản
  • Giới thiệu chung về bản tin hoa anh đào
  • Những cảm xúc và hình dung của nhà văn về khó khăn của kí giả khi viết bản tin về hoa anh đào
  • Ý nghĩa của những bản tin về hoa anh đào
  • Đặc điểm thể loại tản văn thể hiện trong văn bản
  • Sắc hoa anh đào trên mọi miền Tổ quốc
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Bản tin về hoa anh đào (Nguyễn Vĩnh Nguyên)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 788

Chưa có thông báo nào