TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Chủ đề “Cội nguồn yêu thương
  • Lời đề từ
  • Trọng tâm kiến thức kĩ năng
  • Người kể chuyện và vai trò của người kể chuyện
  • Người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba
  • Thay đổi kiểu người kể chuyện
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Tri thức ngữ văn

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 599

Chưa có thông báo nào