TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về
  • Nỗi nhớ quê hương tha thiết
  • Đề tài – chủ đề và đặc sắc nghệ thuật
  • Viết kết nối với đọc
  • Đề tài “Quê hương” trong thi ca.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Quê Hương (Tế Hanh) - Phần 2

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 779

Chưa có thông báo nào