TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Xếp từ ghép câu
  • Mạch lạc và chức năng của mạch lạc trong văn bản
  • Liên kết và chức năng của liên kết trong văn bản
  • Luyện tập
  • Tập làm biên tập viên
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV1_Mạch lạc và liên kết trong văn bản

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 812

Chưa có thông báo nào