TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đổi hình bắt chữ
  • Đặc điểm của thành ngữ
  • Chức năng của thành ngữ
  • Luyện tập
  • So sánh thành ngữ và tục ngữ.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV1_Nhận biết đặc điểm và chức năng của thành ngữ

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 743

Chưa có thông báo nào