TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Lựa chọn bài thơ để ghi lại cảm xúc
  • Tìm ý và lập dàn ý
  • Viết bài và kiểm tra chỉnh sửa sau khi viết
  • Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ Gặp lá cơm nếp
  • Cuốn sách “Từ câu sai đến câu hay”
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - Phần 2

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 943

Chưa có thông báo nào