TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Ý nghĩa lời đề từ
  • Chủ đề bài học
  • Đề tài là gì?
  • Phân biệt đề tài và chủ đề
  • Chi tiết và vai trò của chi tiết trong tác phẩm
  • Tính cách nhân vật trong tác phẩm
  • Văn bản tóm tắt là gì?
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Tri thức ngữ văn

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 2.610

Chưa có thông báo nào