TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cùng vui khởi động
  • Ngữ cảnh là gì? Phân loại ngữ cảnh
  • Nghĩa của từ trong ngữ cảnh
  • Luyện tập
  • Ngữ cảnh trong giao tiếp
  • Tiểu sử của tác giả và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm có giúp em hiểu rõ hơn một tác phẩm?
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV1_Nhận biết nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 979

Chưa có thông báo nào