TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Gợi nhớ kí ức
  • Cách đọc hiểu một văn bản thơ
  • Đọc sao cho hay? Và tìm hiểu cây cơm nếp
  • Ý nghĩa nhan đề và mạch cảm xúc của bài thơ
  • Đặc điểm hình thức của bài thơ
  • Hoàn cảnh gợi nhắc cho con nhớ về mẹ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo) - Phần 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.967

Chưa có thông báo nào