TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
 • Nhìn hình đoán tên lễ hội
 • Đọc và tìm hiểu chú thích
 • Kiểu văn bản và bố cục
 • Giới thiệu khái quát về hội lồng tồng của đồng bào Việt Bắc
 • Tìm hiểu trò chơi ném còn
 • Tìm hiểu trò chơi múa sư tử
 • Tìm hiểu về hoạt động hát lượn
 • Ý nghĩa, giá trị của hội lồng tồng
 • Đề tài – chủ đề văn bản hội lồng tồng
 • Tình cảm, thái độ của tác giả và hình thức của văn bản
 • Những lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Bắc
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Hội lồng tồng (Trần Quốc Vượng - Lê Văn Hảo - Dương Tất Từ)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 624

Chưa có thông báo nào