TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đây là tác phẩm nào?
  • Cách đọc hiểu một văn bản truyện
  • Cách đọc hiểu một văn bản thơ
  • Ôn tập phần thực hành Tiếng Việt
  • Ôn tập kĩ năng Viết các kiểu bài
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - PHẦN 1

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 771

Chưa có thông báo nào