TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Lựa chọn nhân vật
  • Đi tìm tính cách nhân vật
  • Thực hành tìm ý cho bài văn phân tích đặc điểm nhân vật thầy Đuy-sen
  • Lập dày ý – viết bài – chỉnh sửa
  • Luyện tập lập dàn ý chi tiết cho đề văn phân tích đặc điểm nhân vật thầy Đuy-sen trong văn bản “Người thầy đầu tiên”.
  • Sổ tay văn học – từ vựng về tính cách con người.
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học - Phần 2

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.149

Chưa có thông báo nào