TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Quan điểm của bạn – suy nghĩ của tôi
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu về nội dung – hình thức của bài văn
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Hướng dẫn viết bài văn
  • Luyện tập – lập dàn ý chi tiết cho đề văn
  • Sách hay cùng đọc
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (thể hiện ý kiến phản đồi một quan niệm, một cách hiểu khác về vấn đề).

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 1.111

Chưa có thông báo nào