TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu đặc điểm nhân vật người bố
  • Ý nghĩa chi tiết những món quà
  • Ý nghĩa chi tiết những bí mật
  • Đề tài – chủ đề và đặc sắc nghệ thuật
  • Cách tìm hiểu đặc điểm của nhân vật
  • Viết kết nối với đọc
  • Nhắm mắt và lắng nghe cuộc sống quanh em
  • Giới thiệu bài thơ “Nói với em” (Vũ Quần Phương)
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (trích, Nguyễn Ngọc Thuần) - Phần 2

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.023

Chưa có thông báo nào