TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Hình ảnh người lính trong thời bình
  • Cách đọc hiểu một văn bản thơ
  • Đọc sao cho hay?
  • Bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ
  • Đặc điểm hình thức của bài thơ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Đồng dao mùa xuân (Nguyễn Khoa Điềm) - Phần 1

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 2.194

Chưa có thông báo nào