TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cảnh sắc Gò Me – miền quê Nam Bộ xanh mát và nên thơ.
  • Vẻ đẹp con người Gò Me
  • Tình cảm của tác giả dành cho quê hương Gò Me
  • Đề tài – chủ đề và đặc sắc nghệ thuật
  • Viết kết nối với đọc
  • Những tác phẩm có nhan đề là tên địa danh
  • Quê hương trong thơ Hoàng Tố Nguyên
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Gò Me (Hoàng Tố Nguyên) - Phần 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 907

Chưa có thông báo nào