TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Vẻ đẹp cuộc sống miền biên giới
  • Tình cảm của nhà thơ
  • Mối quan hệ giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương của nhà thơ.
  • Đề tài – chủ đề - đặc sắc nghệ thuật
  • Hoàn cảnh ra đời đặc biệt của bài thơ ‘Chiều biên giới”.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Chiều biên giới (Lò Ngân Sủn) - Phần 2

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 248

Chưa có thông báo nào