TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cùng vui khở động
  • Đọc sao cho hay?
  • Nhân vật chính – hoàn cảnh và tình huống truyện
  • Tìm hiểu nhân vật và bài học từ câu chuyện
  • Đề tài – chủ đề và sơ đồ tư duy
  • Truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam “Ếch ngồi đáy giếng”
  • Từ truyện “Ếch ngồi đáy giếng” nghĩ về cùng an toàn của mỗi người.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Ếch ngồi đáy giếng (Trang Tử)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 953

Chưa có thông báo nào