TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc nhớ kiến thức về việc tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ
  • Mục đích và yêu cầu khi tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
  • Phân tích hai văn bản tóm tắt tham khảo
  • Quy trình tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
  • Luyện tập tóm tắt truyện “Bầy chim chìa vôi” theo những yêu cầu khác nhau về độ dài.
  • Sơ đồ các ý chính cần chuẩn bị trước khi tóm tắt văn bản nghị luận.
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.657

Chưa có thông báo nào