TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cùng vui khởi động
  • Từ địa phương là gì?
  • Nguồn gốc và phạm vi sử dụng của từ ngữ địa phương
  • Luyện tập
  • Từ địa phương trong bài thơ “Tiếng Nghệ” của Nguyễn Bùi Vợi
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV2_Từ ngữ địa phương

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 450

Chưa có thông báo nào