TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tục ngữ trong đời sống hàng ngày
  • Đọc sao cho hay?
  • Số tiếng và cách gieo vần trong tục ngữ
  • Tính chất cân đối và các biện pháp tu từ trong tục ngữ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 4: Một số câu tục ngữ Việt Nam - Phần 1

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 807

Chưa có thông báo nào