TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Trình bày bài nói
  • Trao đổi sau khi nói
  • Luyện tập lập dàn ý cho bài nói “Từ nhân vật Ya-sư-a-ki trình bày ý kiến về vấn đề tạo điều kiện để các bạn học sinh khuyết tật được hòa nhập trong nhà trường”
  • Đi tìm vấn đề đời sống được gợi ra từ nhân vật
Nhấn để bật tiếng
X

NÓÍ & NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học) - Phần 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 596

Chưa có thông báo nào