TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những điều đã qua – Những người đã gặp
  • Xác định kiểu bài và đặc điểm kiểu bài
  • Yêu cầu đối với bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Lựa chọn đề tài
  • Phiếu tìm ý
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc - Phần 1

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.723

Chưa có thông báo nào