TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng biến đổi khí hậu
  • Đọc sao cho hay?
  • Kiểu văn bản – bố cục và ý nghĩa nhan đề
  • Giới thiệu vấn đề về sự bất thường của khí hậu Trái đất
  • Biểu hiện sự bất thường của thời tiết và nguyên nhân của nó
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Thủy tiên tháng Một (Thô-mát L.Phrít-man) - Phần 1

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.494

Chưa có thông báo nào