TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Lựa chọn hình ảnh hay ngôn từ để biểu đạt cảm xúc?
  • Nhắc nhớ kiến thức về đặc điểm của thể thơ bốn chữ hoặc năm chữ
  • Những yêu cầu với một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
  • Xác định đề tài và cảm xúc
  • Tìm hình ảnh để biểu đạt cảm xúc
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Tập làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - Phần 1

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 989

Chưa có thông báo nào