TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm các mảnh ghép tạo nên bức tranh màu sắc trăm miền
  • Màu sắc trăm miền qua các văn bản đọc hiểu
  • Màu sắc văn hóa qua văn bản “Thanh minh trong tiết tháng ba”.
  • Ôn tập tiếng Việt – từ ngữ địa phương
  • Ôn tập viết văn bản tường trình
  • Sắc màu văn hóa Thái Bình
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP, CỦNG CỐ, MỞ RỘNG

ÔN TẬP, CỦNG CỐ, MỞ RỘNG

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 260

Chưa có thông báo nào