TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những thách thức của việc đọc sách thời hiện đại
  • Kết thúc vấn đề
  • Đọc sách có được coi là một kiểu trải nghiệm?
  • Viết kết nối với đọc
  • Những cách để đọc sách hiệu quả mỗi ngày
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Hãy cầm lấy và đọc (Huỳnh Như Phương) - Phần 2

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 529

Chưa có thông báo nào