TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Lập dàn ý
  • Viết bài văn
  • Bảng kiểm
  • Luyện tập – lập dàn ý cho bài văn biểu cảm về lễ khai giảng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.
  • Mở rộng – Phân biệt vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong bài văn biểu cảm với vai trò của hai yếu tố này trong kiểu bài chính của nó.
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc - Phần 2

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 983

Chưa có thông báo nào