TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Lí lẽ và bằng chứng của tác giả
  • Khẳng định lại luận điểm
  • Sự đồng cảm của nhà phê bình với nhà thơ và bài thơ
  • Sơ đồ lập luận của văn bản
  • Những điều nhà phê bình chưa nói về bài thơ “Đường núi”.
  • Tình yêu quê hương đất nước trong thơ Nguyễn Đình Thi.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Bài thơ "Đường núi" của Nguyễn Đình Thi (Vũ Quần Phương) - Phần 2

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 717

Chưa có thông báo nào