TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhìn hình đoán con vật
  • Đọc sao cho hay và hiệu quả?
  • Tìm hiểu nhân vật con mối
  • Tìm hiểu nhân vật con kiến
  • Bài học rút ra; Đề tài – chủ đề văn bản
  • Điểm giống nhau giữa các văn bản truyện ngụ ngôn trong bài 6
  • Hoàn cảnh ra đời đặc biệt của truyện “Con mối và con kiến”.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Con mối và con kiến (Nam Hương)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 1.069

Chưa có thông báo nào