TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhìn hình đoán nhân vật lịch sử
  • Yêu cầu của bài văn
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Quy trình viết bài văn
  • Luyện tập viết một đoạn văn trong bài văn kể lại một câu chuyện có thật liên quan đến nhân vật lịch sử
  • Mở rộng - Câu chuyện vẽ trứng của danh họa Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 1.414

Chưa có thông báo nào