TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những cung đường lên non
  • Hai tác giả - hai văn bản
  • Xác định kiểu văn bản của “Bài thơ Đường núi của Nguyễn Đình Thi”
  • Cảm nhận chung về khi đọc bài thơ “Đường núi”
  • Bố cục văn bản “Bài thơ Đường núi của Nguyễn Đình Thi”
  • Xác định luận điểm của văn bản
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Bài thơ "Đường núi" của Nguyễn Đình Thi (Vũ Quần Phương) - Phần 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 891

Chưa có thông báo nào