TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Chủ đề Khúc nhạc tâm hồn
  • Lời đề từ và trọng tâm kiến thức kĩ năng
  • Đặc điểm của thể thơ bốn chữ
  • Đặc điểm của thể thơ năm chữ
  • Điểm giống nhau giữa thể thơ bốn chữ và năm chữ
  • Vai trò của vần nhịp trong thơ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Tri thức ngữ văn

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.014

Chưa có thông báo nào