TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhìn hình đoán tên đất nước
  • Đọc sao cho hay?
  • Ấn tượng chung của tác giả về những khuôn cửa sổ trên đất Ý
  • Câu chuyện về ô cửa sổ ở phố Borgo Pio
  • Câu chuyện về những khuôn cửa sổ khác trên khắp nước Ý
  • Ý nghĩa của những khuôn cửa sổ ở Ý
  • Đề tài và chủ đề của văn bản
  • Đặc điểm của thể loại tản văn thể hiện qua văn bản “Những khuôn cửa dấu yêu”
  • Trương Anh Ngọc và tình yêu với nước Ý
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Những khuôn cửa dấu yêu (Trương Anh Ngọc)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 904

Chưa có thông báo nào