TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Ngắm hình đẹp – đặt câu hay
  • Nhắc nhớ kiến thức về thành phần chính của câu
  • Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
  • Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cách dùng các giác quan để hình dung, tưởng tượng
  • Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cách dùng phương pháp 5W1H
  • Luyện tập
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV2_Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.001

Chưa có thông báo nào