TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống ứng xử khi nhiều người cùng đưa ra lời khuyên
  • Đọc sao cho hay và hiệu quả?
  • Hoàn cảnh, nhân vật và tình huống truyện
  • Diễn biến câu chuyện
  • Bài học rút ra từ câu chuyện “Đẽo cày giữa đường”
  • Đề tài – chủ đề và cách đọc hiểu thể loại truyện ngụ ngôn
  • Viết kết nối với đọc và sơ đồ tư duy
  • Giới thiệu truyện ngụ ngôn “Treo biển”.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Đẽo cày giữa đường (Ngụ ngôn Việt Nam)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 1.297

Chưa có thông báo nào