TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cùng vui khởi động
  • Yêu cầu của bài trình bày
  • Lựa chọn vấn đề cần trình bày
  • Thu thập tư liệu và lập dàn ý cho bài trình bày
  • Tập luyện trước khi nói
Nhấn để bật tiếng
X

NÓÍ & NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học) - Phần 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 871

Chưa có thông báo nào