TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tình cha con trong văn học
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chú thích
  • Đặc điểm hình thức của bài thơ
  • Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên – gia đình
  • Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng thứ hai – quê hương
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Nói với con (Y Phương) - Phần 1

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 704

Chưa có thông báo nào