TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Các phương diện khắc họa hình tượng nhân vật
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của kiểu bài
  • Phân tích bài văn tham khảo
  • Lựa chọn nhân vật – tìm ý và lập dàn ý
  • Viết bài văn – kiểm tra và chỉnh sửa
  • Luyện tập lập dàn ý cho đề văn “Phân tích nhân vật Lão Hạc”
Nhấn để bật tiếng
X

Thách thức thứ hai - Từ ý tưởng đến tác phẩm

Viết 2: Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.108

Chưa có thông báo nào