TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cái tôi tác giả thể hiện trong bài tùy bút
  • Chất trữ tình thể hiện trong bài tùy bút
  • Ngôn ngữ của bài tùy bút
  • Cách đọc hiểu một văn bản tùy bút
  • Viết kết nối với đọc
  • Điều chưa biết về bức tranh “Chợ hoa đào” của họa sĩ Lương Xuân Nhị
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt (trích, Vũ Bằng) - Phần 3

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 438

Chưa có thông báo nào