TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Điền từ hay – có ngay câu hay
  • Số từ là gì?
  • Phân loại số từ
  • Phân biệt số từ và danh từ chỉ đơn vị
  • Luyện tập
  • Sơ đồ tư duy tổng kết bài học
  • Đặt câu với cấu trúc cho sẵn
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV1_Số từ

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 960

Chưa có thông báo nào