TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Lời đề từ và chủ đề
  • Trọng tâm kiến thức kĩ năng
  • Tình cảm, cảm xúc trong thơ ca
  • Hình ảnh thơ
  • Nhịp thơ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Tri thức ngữ văn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 482

Chưa có thông báo nào