TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của nhân vật thầy Đuy-sen
  • Đặc điểm nhân vật An-tư-nai
  • Nhân vật người họa sĩ
  • Đề tài – chủ đề và đặc sắc nghệ thuật
  • Viết kết nối với đọc
  • Chân dung những người thầy vĩ đại trong lịch sử nhân loại
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Người thầy đầu tiên (trích, Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp) - Phần 2

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.167

Chưa có thông báo nào