TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Văn hóa truyền thống là gì?
  • Những yêu cầu của bài trình bày
  • Xác định và tìm hiểu vấn đề
  • Lập dàn ý và chuẩn bị tư liệu
  • Trình bày bài nói
  • Trao đổi sau khi nói
  • Lập dàn ý cho bài nói: ý nghĩa của việc khôi phục những trò chơi dân gian trong trường học
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại.

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 795

Chưa có thông báo nào