TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm từ ngữ phù hợp
  • Phó từ là gì?
  • Phiếu học tập số 1
  • Phân loại phó từ
  • Luyện tập
  • Những thành ngữ tục ngữ có sử dụng phó từ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV2_Phó từ

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 945

Chưa có thông báo nào