TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những tình huống thường gặp trong cuộc sống
  • Xác định kiểu bài viết
  • Yêu cầu về hình thức và nội dung với bài văn
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Quy trình viết bài văn nghị luận về vấn đề đời sống
  • Luyện tập – lập dàn ý chi tiết cho đề văn “Đọc truyện tranh có lợi hay có hại cho tâm hồn trẻ thơ?”
  • Mở rộng: Làm thế nào để chọn được bằng chứng có tính thuyết phục cho bài văn nghị luận?
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 3.071

Chưa có thông báo nào